“alupax.com” web adresinde yer alan iletişim hattı ile iletişim kuranların paylaşmış olduğu “ad-soyad, telefon numarası,e-mail adresine” ait kişisel verileri:

  1. İletişim kuran kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  2. İletişimin teyidi,
  3. Talep, öneri, şikayetlerin takibi,
  4. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla “Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına” aktarılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak dijital ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Alupax’ın Yenibosna Merkez Mahallesi, Kavak Sk. No:4, Bahçelievler/İSTANBUL’da bulunan adresine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi yazılı olarak bildirebilirsiniz.